banner

  Giới thiệu CLB

  video giới thiệu CLB

  Hình ảnh hoạt động

 • babc31d7-babd-44fd-8881-b4fd90b77dbe.jpg
 • http://i347.photobucket.com/albums/p477/clbthiennguyennepsongdao/HD%20CLB/HTA05663_zpso1wtmcfr.jpg
 • http://i347.photobucket.com/albums/p477/clbthiennguyennepsongdao/HD%20CLB/IMG_2264_zpslga8v5hp.jpg
 • http://i347.photobucket.com/albums/p477/clbthiennguyennepsongdao/HD%20CLB/20150524_084258_zpskqttnytb.jpg
 • http://i347.photobucket.com/albums/p477/clbthiennguyennepsongdao/HD%20CLB/IMG_4361_zpsyxhqrckv.jpg
 • http://i347.photobucket.com/albums/p477/clbthiennguyennepsongdao/HD%20CLB/HTA05663_zpso1wtmcfr.jpg
 • http://i347.photobucket.com/albums/p477/clbthiennguyennepsongdao/HD%20CLB/HTA05658_zpsyhrh1k8k.jpg
 • http://i347.photobucket.com/albums/p477/clbthiennguyennepsongdao/HD%20CLB/IMG_8772_zpsnxuff17h.jpg

  Kỷ niệm vui

 • 810057c3-c449-417c-b8be-7a02bc8b79c8.jpg
 • http://i347.photobucket.com/albums/p477/clbthiennguyennepsongdao/DSC_4881_zps7iht5nn0.jpg
 • http://i347.photobucket.com/albums/p477/clbthiennguyennepsongdao/Ky%20Niem%20Vui/IMG_8770_zpswbdx1r2i.jpg
 • http://i347.photobucket.com/albums/p477/clbthiennguyennepsongdao/Ky%20Niem%20Vui/IMG_8780_zpscourebht.jpg
 • http://i347.photobucket.com/albums/p477/clbthiennguyennepsongdao/Ky%20Niem%20Vui/HTA05510_zpsjvwei25w.jpg
 • http://i347.photobucket.com/albums/p477/clbthiennguyennepsongdao/Ky%20Niem%20Vui/HTA05563_zpsenhvfpln.jpg
 • http://i347.photobucket.com/albums/p477/clbthiennguyennepsongdao/Ky%20Niem%20Vui/HTA05639_zpslar1xh9e.jpg
banner

  Lời Hay - Ý Đẹp

Tinh Cần Giữa Phóng Dật

Tỉnh Thức Giữa Quần Mê

Người Trí Như Ngựa Phi

Bỏ Sau Con Ngựa Hèn

Trích kinh Pháp Cú

................

Với Mỗi Người Làm Bạn Khóc

Sẽ Có Ba Người Làm Bạn Cười

Và Một Nụ Cười Sẽ Tồn Tại Thật Lâu

Nhưng Giọt Nước Mắt Thì Chỉ Tồn Tại Một Lúc

Sưu Tầm

................

Ít Nói Một Câu Chuyện

Nhiều Niệm Một Câu Phật

Bồ tát Giác Minh Diệu Hạnh

  Lượt truy cập

^