Giới thiệu CLB

    video giới thiệu CLB

    Hình ảnh hoạt động

    Kỷ niệm vui

banner

    Lời Hay - Ý Đẹp

Tinh Cần Giữa Phóng Dật

Tỉnh Thức Giữa Quần Mê

Người Trí Như Ngựa Phi

Bỏ Sau Con Ngựa Hèn

Trích kinh Pháp Cú

................

Với Mỗi Người Làm Bạn Khóc

Sẽ Có Ba Người Làm Bạn Cười

Và Một Nụ Cười Sẽ Tồn Tại Thật Lâu

Nhưng Giọt Nước Mắt Thì Chỉ Tồn Tại Một Lúc

Sưu Tầm

................

Ít Nói Một Câu Chuyện

Nhiều Niệm Một Câu Phật

Bồ tát Giác Minh Diệu Hạnh

    Lượt truy cập

^